Tomasz Fordoński

Koordynator grupy Konstruktor – rama nośna