Szymon Stempniak

Koordynator działu Konstrukcji Nośnej