Szymon Stempniak

Koordynator grup Konstrukcja Nośna i Aerodynamika