Krzysztof Snela

Konstruktor kanału na układ wydechowy