Jan Iwaszkiewicz

Koordynator działu Elektroniki i Systemów Autonomicznych