Bartosz Woźnicki

Koordynator grupy, konstruktor piast, zwrotnic, rotorów i stabilizatorów