FORMULA STUDENT

Formula Student to seria międzynarodowych zawodów, organizowanych od 1979 roku przez organizację SAE International.

Co roku w zmaganiach biorą udział studenci uczelni z całego świata, którzy podczas konkurencji statycznych oraz dynamicznych prezentują samodzielnie zaprojektowane i zbudowane konstrukcje. Obecnie świat Formuły Student zasila ponad 600 zespołów, corocznie aktywnie uczestniczących w zawodach - zarówno z bolidami o napędzie spalinowym, jak i elektrycznym.

Konkurencje statyczne

Podczas konkurencji statycznych nasze bolidy nie poruszają się po torze - a mimo to, stanowią one kwintesencję zawodów Formula Student. To tutaj oceniane są nasze umiejętności inżynierskie, biznesowe oraz menedżerskie.

Engineering Design


Podczas tej konkurencji, ocenie poddawany jest ogólny koncept pojazdu, jego urzeczywistnienie oraz rozwiązania konstrukcyjne zastosowane przez zespół. Całość odbywa się w formie dyskusji z sędziami, którzy oczekują klarownego przedstawienia każdego rozwiązania zastosowanego w pojeździe oraz powodów stojących za decyzjami konstruktorów.

Cost Analysis


Koszt do czynnik decydujący dla wielu produktów - także samochodów. Konkurencja ta realizowana jest w oparciu o tzw. Raport Kosztów, który w szczegółach powinien opisywać produkcję każdego z elementów pojazdu. Ocenie poddana jest nie tylko dokładność sporządzenia Raportu, ale także wiedza studentów na temat procesów wykonawczych oraz całkowity koszt produkcji danego bolidu.

Business Plan Presentation

Polega na przedstawieniu biznesplanu dla skonstruowanego bolidu - odbiorcami są sędziowie pełniący rolę potencjalnych inwestorów. Zespół musi uzasadnić, dlaczego ich koncept najlepiej zaspokaja potrzeby rynku motoryzacyjnego, z uwzględnieniem planów produkcyjnych, sprzedażowych oraz finansowych.

Konkurencje dynamiczne

Konkurencje dynamiczne to starcie naszych koncepcji i obliczeń z rzeczywistością - pojazd poddawany jest próbom sprawdzającym działanie wszystkich układów.

Acceleration

Kierowca, samochód i 75-metrowa prosta. Oprócz przyczepności, kluczowe jest odpowiednie zaprojektowanie układu napędowego, ze szczególnym uwzględnieniem jednostki napędowej.

Skid Pad

Podczas tej konkurencji samochody pokonują tor o kształcie zbliżonym do cyfry 8. Czas okrążenia jest wprost proporcjonalny do przyspieszenia poprzecznego osiąganego przez dany bolid.

Autocross

Odbywa się na krętym torze o długości ok. 1 kilometra. Krótki czas okrążenia możliwy jest do osiągnięcia dzięki połączeniu własności dynamicznych pojazdu oraz umiejętności kierowcy.

Endurance & Efficiency


To prawdziwy test wytrzymałości dla pojazdu oraz kierowców - do mety 22-kilometrowego przejazdu dojeżdża zaledwie 30-40% stawki. Dodatkowo, podczas przejazdu mierzone oraz punktowane jest zużycie paliwa.